We baseren ons op de natuur en op natuurlijke cyli om onze eigen activiteiten vorm te geven.
Vier richtingen hierbij zijn:
1. natuur (N),
2. ont-dekken (O),
3. creatief (Z) &
4. verbinden (W).

Natuurschool
Families-Evenementen
Workshops
Natuurtherapie & -coaching

1. Natuur staat voor (het) heel-al; voor de ontzaglijke natuur buiten ons en voor de natuur die door ons loopt en die – op een grotendeels onbewuste manier – ons leven vormgeeft
2. Ontdekken staat voor de inspirerende kinderlijke energie van spelen, amuseren en zonder dat je het weet toch heel veel opsteken

Scholen

3. Creatief staat voor het vorm geven in deze wereld vanuit de borrelende bron in ons die naar buiten wilt komen
4. Verbinden staat voor het openstaan voor medemensen en voor dierlijke en plantaardige levensgenoten, ook als dit niet evident is

Gemeenschap
Natuurkampen
Ouderen-Elders
Team-building
 
Verhalen