Elk kind is een genie en even uniek als zijn vingerafdruk,
een sprankelende diamand van ongeëvenaarde schoonheid.
Maar als je een vis beoordeelt op zijn capaciteit om een boom te beklimmen,
dan zal hij heel zijn leven geloven dat hij dom is.

 
Wat leert de natuur over natuurlijk leven en leren? 

Hoe leerde men voor er scholen waren?

NME voor scholen
 
Wij bieden verbindende & educatieve activiteiten aan
voor één of meerdere dagen 
voor lager, middelbaar en hoger onderwijs.

Klik hier voor onze activiteiten

Verbindend wil zeggen dat wij in onze activiteiten steeds aandacht hebben voor handen, hoofd, hart en ziel. Met andere woorden hebben wij aandacht voor: 1) praktisch & ervaringsgericht leren, 2) intellectueel inzicht, 3) gevoelens en emotionele verbondenheid en 4) multidimensionaal bewustzijn

Voor achtergrondinfo over hoe wij werken, klik hier
 

If we grew our own food, we wouldn’t waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn’t throw them out the moment we changed the interior décor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn’t shit in it.
Mark Boyle

StarLynx biedt activiteiten aan die aansluiten bij het onderwijs en de eindtermen en er ook complementair aan zijn. Net als de natuur, bieden wij geen monocultuur aan. We proberen om de leerlingen en leerkrachten in hun individuele talenten en diversiteit aan bod te laten komen.
Het herstel van de verbinding met het land, en hierdoor ook met elkaar en met onszelf, dat we bij StarLynx naleven, is dan weer een medicijn voor te conceptueel leven en daarmee afgescheiden zijn voor de basis van ons leven.
We staan achter een waarlijk duurzaam onderwijs dat aandacht heeft voor plezier, lokale- & (ge)aarde wijsheid, voor samenwerking & gemeenschap, voor ieders unieke talenten en voor het contact met zowel onze uiterlijke als innerlijke leefwereld. In onze activiteiten leer je wat ‘samen-hang’ en ‘gem-één-schap’ betekent en hoe belangrijk onze dromen zijn om die werkelijkheid te helpen creëren die we diep in ons hart echt willen.
Alles op aarde vertelt ons een verhaal en we kunnen dit horen als we ook leren ‘van binnen leren & apprendre par cœur’. Voorbij het leren uit boeken, ligt het leren van het leven zelf. Dat soort van natuurlijk leren – en de natuur als oefenplek hiervoor – zijn niet alleen uiterst boeiend, maar ook noodzakelijk. Niet in het minst voor leerkrachten zelf, die toch in belangrijke mate onze toekomst vormgeven!