ONZE MISSIE: Verbinden & Ont-dekken

Onze naam StarLynx staat voor de wens om:
– onszelf meer en meer als deel van het grotere geheel te ervaren: de natuur en het universum buiten ons
– onze innerlijke sterren en wildheid – Lynx – te ontwikkelen: de natuur en het universum binnen ons
– focus op eenheid en op wat ons verbindt i.p.v. verdeelt: links
– in dit precaire tijdperk als ‘starlings’ – spreeuwen –
samen en gelijktijdig een koersverandering in te zetten
 
Missie

Als de wind van verandering waait, bouwen sommigen muren
en anderen windmolens
Chinees gezegde

Missie

Wij geloven dat de kwaliteit van menselijk leven en van ‘natuurlijk leven’ onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. StarLynx wil daarom bijdragen aan de overgang van een industriële groeimaatschappij naar een samenleving die alle leven ondersteunt, door:
– te experimenteren met (nieuwe) vormen van bewustzijn en verbinding
– een Belgisch platform te helpen creëren om verbinding met de natuur, verbinding met onszelf en verbinding met anderen te bevorderen
– de mooiere wereld  – die onze harten reeds kennen – helpen visualiseren en manifesteren 
– macht, geld en energie helpen verschuiven van angst, disconnectie en destructie naar hoopgevende en levensondersteunende activiteiten
Voor ons is een belangrijke onderliggende oorzaak van de crisissen in de wereld – ecologisch, politiek, militair, enz. – een fundamentele crisis van het menselijke bewustzijn. Om meer te doen dan symptoombestrijding, vinden we het essentieel om – samen met anderen en met de natuur – een laboratoriumruimte vorm te geven om te ont-dekken wie we zijn in ons volle menselijke
– en meer dan menselijke – potentieel.

Lees meer over hoe we met onze missie aan de slag gaan!