If it’s not fun, it’s not sustainable!

 

StarLynx voedt zich vanuit drie bronnen of pijlers:

1) natuurverbinding of natuurconnectie (verbinding met de natuur)
2) co-creatie (verbinding met elkaar)
3) (trans)persoonlijke ontwikkeling (persoonlijke heling en verbinding met de diverse lagen in jezelf)

Essentiëel is dat deze pijlers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor het realiseren van ecologische gedragsverandering is persoonlijke ontwikkeling nodig en omgekeerd. Deze twee zijn dan weer ingebed in de manier waarop onze intermenselijke contacten plaatsvinden. En de manier waarop wij met anderen omgaan heeft ook weer effect op hoe we met de natuur en met onszelf omgaan.
Met deze visie willen we de strikte en onnatuurlijke scheidingen tussen diverse sectoren en tussen mens en natuur, die in onze samenleving nog al te vaak gelden, overstijgen. Wij streven naar heelheid en heling: door te piepen over de grens tussen mens en natuur. Speels en vol verwondering ontdekken we ons meer dan menselijk potentieel.


De 3 pijlers zijn ‘holistische velden’; ze zijn zeer breed en overlappend. Deze filmpjes geven alvast een eerste glimp.

We maken ook gebruik van ‘op de natuur gebaseerde samenwerkings- & veranderingsmodellen