3. (trans)persoonlijke ontwikkeling

The self does not stop at our skin
nor even with our circle of human relationships
but is interwoven with the lives of trees and animals and soil.

StarLynx stelt zich holitische persoonlijke ontwikkeling tot doel. Dit wilt zeggen dat we in al onze activiteiten een cognitief-, emotioneel-, fysiek-, zintuiglijk- en sociaal aspect nastreven. Creativiteit, spel, bewustzijnsverruiming, liefdevolle relaties en een krachtige visie, zijn kerningrediënten van onze activiteiten.

 

Bovenop persoonlijke ontwikkeling voegen wij ook een transpersoonlijke dimensie van ‘eenheidsbewustzijn’ toe, die aansluit bij intuïtie en spiritualiteit. We zien de realiteit als een gelaagdheid, waarin meerdere waarheden en realiteiten tegelijkertijd waar zijn, afhankelijk van welke bril we opzetten. Toch zijn de meeste van die waarheden onvolledig. Wanneer we er in slagen om zaken te bekijken vanuit zoveel mogelijk standpunten, vergroten we als persoon en als samenleving onze vrijheid, verantwoordelijkheid & gezondheid – in het kort; ons geluk – en verbeteren we onze relaties met andere levende wezens. Lees hierover meer onder ‘multi-bewustzijn’.


Instead of going through your life reacting to the content of your life… become aware of the now, beyond the phenomena that arise in it. What does that mean, to become aware of the now itself? You become aware of an undercurrent of stillness in which everything happens. You sense it. Even that’s not quite correct…. You realize that you ARE it. And then it’s so easy once you realize you are that deep undercurrent of stillness. The world is no longer problematic. That moment you know yourself to be that, whatever content is here, including the story of “me”, is no longer problematic.

Eckhart Tolle