2. Co-creëren

Wat is co-creëren?
Een trendy woord voor samenwerking. Maar: samen werken wat is dat? En hoe doe je dat?
Samenwerken vraagt het ontwikkelen van een aantal kwaliteiten zowel op persoonlijk niveau als op groepsniveau:
1)    Zelf-reflectie (in plaats van projectie op anderen)
2)    Empathie (in plaats van apathie en zelf afscherming)
3)    Mededogen: jezelf in de ander erkennen en omgekeerd
4)    Onbevooroordeeld waarnemen (in plaats van oordelen)
5)    In diepte kijken naar de eigen emoties en noden
6)    Met respect onze eigen noden leren communiceren
7)    …

 In onze activiteiten wensen we een diepe aandacht te besteden aan samenwerken en samenleven.
We baseren ons hiervoor o.a. op:
1)    Co-creatie
2)    Geweldloze communicatie
3)    Verantwoordelijkheid opnemen
4)    (trans)persoonlijke ontwikkeling

Spijtig genoeg komen samenwerkkwaliteiten niet vanzelf en worden ze in onze individualistische samenleving onvoldoende geoefend. We hebben er vaak te weinig oog voor dat het geheel meer is dan de delen. Toch is een samenleving meer dan de som van de individuen. Met name zijn er ook de relaties tussen de individuen en een soort van eigenheid die er ontstaat op een hoger niveau. Naast aandacht te hebben voor individuen, dienen we dus ook aandacht te hebben voor het geheel.