Co-creatie is het geheel aan nieuwe samenwerkingsvormen tussen mensen.
Gelijkwaardige samenwerking, het volle groepspotentieel en
een balans tussen planning en chaos – om zo ruimte te geven voor het creatieve –
staan hierbij centraal.

Art of Hosting volgens Aurelie Valtat

Co-creatie

De mens is alleen dan helemaal mens als hij speelt
Schiller

Co-creatie staat voor het geheel aan methoden dat mensen samen laat werken vanuit hun volle potentieel. Hierbij staat elke deelnemer in de ‘verantwoordelijkheids/leiderschapspositie’ en wordt hij uitgenodigd om in zijn hele menszijn aanwezig te zijn.
Co-creatie is uiterst fijn, efficiënt en creatief en past ook uitstekend bij een meer en meer egalitaire samenleving. In de tekening links vindt je een overzicht van ‘Art of Hosting’ dat co-creatie voor de meer stedelijke context aanbiedt.
Co-creatie
Enkele basisassumpties van co-creatie zijn:
– als alle deelnemers zich verantwoordelijk voelen voor het proces, biedt dit de samenwerking met het meeste potentieel
– elke deelnemer is een potentiele participant en leider, iedereen is dus fundamenteel gelijk
– chaos biedt ruimte voor creativiteit en nieuwe processen
– het is erg belangrijk om tegelijkertijd aandacht te hebben voor zeer diverse groepsaspecten – groepsenergieën, de ruimtes, efficiëntie enz. Om dit proces optimaal te vervullen is de participatie van zoveel mogelijk groepsleden nodig. Hierbij is ownership van de deelnemers cruciaal en dit verantwoordelijkheidsgevoel hangt samen met de mate waarin de deelnemers (zonder restricties) kunnen inbrengen wat ze zelf echt willen.

Verbeeldingskracht maakt de mens los uit zijn gebondenheid.
Carl Gustav Jung

Op dit moment staan we als mensheid voor de uitdaging om onszelf als het ware heruit te vinden om opnieuw in harmonie met elkaar en met onze omgeving te zijn. Dit is niet iets dat we alleen kunnen en wat we als mensheid juist te leren hebben is het overstijgen van de illusie van onze individuele afgescheidenheid van anderen. Vele nieuw samenwerkingsnetwerken uit de transitiebeweging – bv. Art of Hosting, Art of Mentoring en Gaia Education – hebben dit al in gezien en StarLynx maakt gebruik van en verspreidt dankbaar deze methoden.