The moment you follow someone, you cease to follow Truth.

Jiddu Krishnamurti

Verantwoordelijkheid opnemen

We kunnen een wereld creëren waarin we anderen volgen en doen wat we moeten doen of we kunnen een wereld creëren waarin we onze dromen leren volgen! Welke wereld kies jij?

Het lijkt gemakkelijk om in slachtofferschap te leven en velen onder ons denken dan ook graag op deze manier te leven. Het is immers veel gemakkelijker om anderen te beschuldigen “de politici, de buitenlanders, specifieke personen van op ons werk of in onze familie…” dan om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor wat er slecht gaat in ons eigen leven.

Wanneer je echter blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je ook steeds de resultaten krijgen die je altijd gekregen hebt.
Het is gemakkelijk om in externe oorzaken en toeval te geloven. Maar is toeval niet gewoon een woord wat we gebruiken wanneer de complexiteit ons te boven gaat? Er bestaat geen gevolg zonder een oorzaak. Wanneer we gevolgen in ons leven ondervinden, kunnen we de oorzaken bij anderen leggen, maar hierdoor zullen we ons alleen maar machteloos voelen, want we kunnen niets aan de ander veranderen. We kunnen ons echter ook de vraag stellen hoe wij zelf aan de oorzaak bijdragen. Dit kijken naar wat je zelf kunt doen en dit leren uit jouw eigen fouten, geven jou (een gevoel van) macht!

Wie ben jij? Wat zijn jouw dromen? Durf jij 100% verantwoordelijkheid op te nemen voor jouw droom en voor al wat jou overkomt?