What I want in my life is compassion,
a flow between myself and others based on mutual giving from the heart.

Marshall Rosenberg

The highest form of intelligence is the ability to observe without evaluating: to observe yourself without judgement
Jiddu Krishnamurti

Vredevolle communicatie

 

Every criticism, judgment, diagnosis and expression of anger is the tragic expression of an unmet need.
When we understand the needs that motivate our own and other’s behavior, we have no more enemies
Marshall Rosenberg

De 4 stappen van Geweldloze Communicatie zijn:
1)    Leren observeren zonder te oordelen
Kan ik mij houden aan de feiten? Kan ik neutraal kijken naar wat nu is op dit moment, zonder mij te laten beperken door mijn eigen perspectieven en verhalen?
Dit houdt o.a. ook in dat we naar onze eigen kwetsuren leren kijken om deze niet op anderen te projecteren
2)    Je gewaar worden van jouw eigen gevoelens
Wat voel ik echt? En hoe specifiek kan ik mijn eigen gevoelens benoemen? Kan ik onderscheid maken tussen primaire echte emoties en secundaire emoties die mij beletten om mijn primaire emotie te voelen?
3)    Je gewaar worden van jouw eigen noden
Kan je het onderscheid maken tussen jouw ‘needs’ en ‘greeds’? Is wat jij een nood noemt een echte nood of eigenlijk een strategie om een diepere nood (zoals deel uitmaken van een groep) te vervullen?
4)    Communiceren van de eigen noden met respect voor de anderen
Het prentje hiernaast maakt duidelijk dat duidelijk communiceren niet altijd even evident is. En dat is zeker niet het geval, wanneer we bovenstaande stappen niet goed doorlopen hebben.

Vredevolle communicatie