Never doubt that a small group of thoughtful,
committed citizens can change the world. 
Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead

De gezonde collectieve cyclus volgt een lemniscaat of oneindigheidsteken. Jij ondergaat een interne verandering die jij wilt realiseren in de wereld. Vervolgens consolideer je deze samen met een groep van gelijkgestemde mensen. Hierna voel je je sterk genoeg om deze verandering ook naar vrienden en familie toe uit te voeren.
Dit is de rechter cirkel op micro-niveau.
Op geregelde momenten keer je ook terug naar jezelf, naar momenten van zelfreflectie in stilte en isolatie om te voelen of de verandering klopt.
Als je deze verandering intern genoeg versterkt hebt, kan je je wagen aan de verandering op macro-niveau, dit kan jouw buurt zijn, een organisatie of zelfs jouw cultuur en land. Belangrijk hierbij is opnieuw om groepen van gelijkgezinde en ondersteunende mensen te hebben. Vandaar dat het belangrijk is om netwerken op te zetten om hiermee de bredere samenleving te beïnvloeden.
Collectieve verandering

De heilzame cyclus van interne verandering loopt vaak niet ideaal. Dat is omdat we omdat we vaak vervormde zaken (niet naar onze gevoelens luisteren, geen of te veel rekening houden met anderen…) van anderen hebben over genomen. We hebben ze als het ware zonder bevragen en kauwen in hun geheel ingeslikt. Hierdoor zijn we ze deel gaan zien van wie wij zijn. Vandaar dat het voor verandering heel belangrijk is om onze eigen assumpties te bekijken en in vraag te stellen. En hoe kan dit beter dan met andere mensen?
Maar, zelfs wanneer ‘foute of niet gepaste assumpties’ worden ingezien, is de verandering nog niet voltrokken. Dit komt omdat we vaak opnieuw terecht komen in een wereld die deze assumpties nog steeds voor waar aanziet en/of ons probeert terug te duwen in ons oude hokje. Bij Starlynx hechten we daarom veel belang aan het vormen van steunende groepen die dezelfde waarden en doelen nastreven om zo eerste succesvolle veranderingsstappen te zetten.