Ons model voor persoonlijke interne verandering baseert zich op ‘8 Shields’, wetenschappelijk psychologisch onderzoek, het educatieve model van hart, hoofd en handen en op Gestalttherapie.
 
Hoofd is het belangrijkste domein en aandachtspunt van natuur- en milieueducatie (NME) en onderwijs in het algemeen. Aan de basis van deze overdreven en redelijk eenzijdige aandacht voor kennis ligt een verouderd psychologisch model dat kennis leidt tot verandering in attitudes (pro-milieu attitudes), die dan op zijn beurt tot gedragsverandering (pro-milieu gedrag) leidt.
Innerlijke verandering
Toch blijkt het hoofd/kennis slechts een beperkte impact te hebben in het bewerkstelligen van verandering. Zo geeft pscychologisch onderzoek aan dat onze attitudes, intenties, emoties, maatschappelijke normen en waargenomen controle enz. eveneens een belangrijke invloed op ons gedrag uitoefenen. Vandaar dat natuurverbinding met een holistischer veranderingsmodel komt, waarvan hart, hoofd, handen en ziel deel uitmaken.
Innerlijke verandering

Jij bent het licht van de wereld
Jezus

Het model is meer dan een samenvoegsel van elementen. Er loopt een wezenlijke structuur door die gelinkt is aan de cycli in de natuur. Een gezonde veranderingscyclus loopt via de buitenste cirkel en start in het Noord-Oosten bij de pijl boven rechts. Op een met succes afgesloten cyclus volgt ‘stilte, verbondheid en voldaan zijn’. Van hieruit komt in het oosten een nood, verlangen of inspiratie op die we voelen (hart). Dan gaan we bedenken hoe we iets aan die nood kunnen doen (hoofd), dit is het Zuiden. Vervolgens doen we er iets aan (handen), dit is het westen of de plaats van interactie met anderen en de gemeenschap. Na een goed afgesloten cirkel voelen we ons in het Noorden waarlijk voldaan (ziel) en kunnen we dit integreren.
Het hoeft geen betoog dat deze cyclus zelden feilloos loopt, zo kan het zijn dat we niet durven voelen of handelen of rare hersensprongen maken. Toch is ons geloof dat deze cyclus natuurlijk en aangeboren is en dat het verstoren van deze natuurlijke heilzame cyclus samenhangt met het opgroeien in een verwrongen externe wereld.
Innerlijke verandering
Ook op educatievlak en groepsdynamisch kunnen deze inzichten ingezet worden: zo is het vanuit het hoofd vertrekken, dat typisch is voor het onderwijs, volgens ons vaak de kar voor het paard spannen. Als mensen geen inspiratie of noodzaak voelen om te leren, staan ze er ook niet open voor. Het dan dingen willen aanleren is als zaken willen steken in een glas dat vol is (met andere gedachten en verlangens) of verkopen voor een gesloten deur.