The most remarkable feature of this historical moment on Earth is not that we are on the way to destroying the world –
we’ve actually been on the way for quite a while. It is that we are beginning to wake up, as from a millennia-long sleep,
to a whole new relationship to our world, to ourselves and each other.

Joanna Macy

Natuur als speel- & testplaats voor ‘bewust zijn’

Achtergrond
 
De natuur is meer dan een plek waar we op geregelde momenten echt nood aan hebben en die ons helpt om ons goed te voelen. In de natuur komen onbekende stukken van ons zelf naar boven en, al ontdekkende, maken we onszelf heler en voller. Iemand met een stil karakter, die zichzelf misschien vaak niet gezien voelt, kan in de natuur bijvoorbeeld ontdekken dat zijn stilte juist talent is bij het observeren en benaderen van dieren en mensen.
We gebruiken de natuur als een speelplaats om onszelf op een onbekende – en dus vaak boeiende en grappige – manier te leren kennen.
 
De evolutie van menselijke bewustzijn is essentieel! Vandaag meer dan ooit.
Hieronder: een model voor de evolutie van menselijk bewustzijn
 

Natuur als ‘gezonde ruimte’

 
Meer en meer wetenschappelijk onderzoek wijst op het belang van natuurcontact voor ons welzijn.
 
1.    De natuur is een bron van rust en ontspanning
Ze helpt ons op te knappen en uit te rusten en zowel fysiek als mentaal nieuwe krachten op te doen. In onze ‘fast-everything’ samenleving wordt het steeds belangrijker om rustpunten te vinden om niet in chronische stress, burnout enz. te vervallen.
2.    De natuur is een bron van geestelijke en lichamelijke weerbaarheid
Meer en meer wetenschappelijk onderzoek toont de positieve effecten van de natuur op herstel na ziekte, welbevinden, ADHD, obesitas, depressie enz.
3.    De natuur is ook een bron van persoonlijke groei en betekenisverlening
Ze helpt ons om nieuwe vaardigheden in psychisch en sociaal-emotioneel functioneren te ontwikkelen. Natuur helpt ons bij het ontwikkelen van een andere manier van in het leven staan. Ze helpt ons om een ander referentiekader te creëren waarin we ons authentieker voelen, meer in contact zijn met onze eigen gevoelens en kracht. In de natuur zijn draagt ook bij aan onze zelfkennis en zelfwaardering.
Voor wetenschappelijke info:
– Waarom wij natuur nodig hebben: factsheet natuur & gezondheid
– Van buiten word je beter

THUISKOMEN ALS ECOLOGISCHE NOODZAAK

Natuurverbinding is een ecologische noodzaak. Al decennialang proberen we tevergeefs om vooral via kennis-overdracht (hoe erg is het met ons milieu?, wat moeten we doen? enz.) ons gedrag ecologischer te maken. De praktijk en psychologisch onderzoek wijzen echter meer en meer uit dat kennis alleen onvoldoende is. Ook blijkt ‘moeten’ een veel zwakkere kracht dan verlangen.
Welke wereld wil jij eigenlijk diep in jouw hart?
En hoe concreet is die visie?
Wat we nodig hebben is liefde voor of een band met de natuur, omdat we maar beschermen waar we van dromen en wat we liefhebben. Die liefdevolle band bouwen we op eenzelfde manier als met mensen op, namelijk door veel positief contact. Natuurverbinding biedt een getest geheel aan activiteiten – kernroutines – om deze band langzaam maar zeker terug te winnen. Voorbeelden hiervan zijn: zitplek, dankbaarheid, zintuigen ontwikkelen, vragen & spoorzoeken, luisteren & vogel-communicatie, intuïtie en verbeelding, dierenvormen, survival & bushcraft en verhaal van de dag.
De band die we door het oefenen van deze routines opbouwen, draagt niet alleen bij aan het milieu. Het gaat veel dieper dan dat. Wanneer we in dit verhaal stappen merken we dat deze band in de eerste plaats bijdraagt aan onszelf. Dat we na ‘die lange tijd van menselijk verdwalen op object aarde’ de magie van thuiskomen op onze grote moeder ontvangen.
OOOHHH